In vải chuyển nhiệt APS
Loading...

dịch vụ

chính

In vải kỹ thuật số, in vải chuyển nhiệt APS cung cấp giải pháp in lên vải chuyên nghiệp hiệu quả kinh tế đến khách hàng. Hỗ trợ chỉnh File, thiết kế mẫu in theo mọi yêu cầu. Test màu vải in CMYK, tư vấn chọn vải phù hợp cho in chuyển nhiệt. Bảo hành - Giao nhận tận nơi cho khách hàng Hồ Chí Minh.

TƯ VẤN GIẢI PHÁP IN - ÉP

Trong quá trình in - ép có nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chất lượng sản phẩm như: loại vải in, loại mực in, tốc độ và nhiệt độ trong quá trình in - ép... APS hỗ trợ khách hàng tất cả các vấn đề trên để khách hàng luôn chủ động động và hiểu rõ về sản phẩm sau in của mình.